AQME – Epithete, Dominion, Epitaphe

Cover design for aqme’s album « Epithete, Dominion, Epitaphe »